אילו הוצאות ניתן לתבוע?

 
תחילה נציג את התנאים העיקרים הנדרשים לשם הכרה בהוצאות ולאחר מכן נרכז בטבלה את ההוצאות העיקריות שניתן לדרוש לצרכי מס הכנסה ומע"מ.
 

תנאים עיקרים להכרה בהוצאות:

 
1. הוצאה שהובילה ליצור הכנסה לעסק - במילים פשוטות, מדובר בהוצאה אשר שימשה את העסק, לדוגמא: רכישת מוצרים לעסק - זוהי הוצאה מוכרת, מאחר ואת המוצרים העסק ימכור, דבר שיוביל להכנסה. דוגמא נוספת: הוצאות חשמל בעסק - זוהי הוצאה מוכרת, מאחר ואילו לא הינו משלמים אותה, לא היה חשמל בעסק והעסק לא יכול לתפקד ולייצר הכנסה.

את הוצאות העסק, ניתן לחלק לשני סוגים:

א. הוצאה שוטפת - זוהי הוצאה המשמשת את העסק לצורך שמירה על הקיים ולצורך תפעול שוטף של העסק, כגון: חשמל, טלפון, ארנונה, צרכי משרד, אחזקה וכד'.
ב. הוצאה הונית -זוהי הוצאה שנועדה לשמש את העסק לטווח הארוך (מספר שנים) את ההוצאות הללו רושמים בספרים כרכוש קבוע וכל שנה מכירים בחלק יחסי מהוצאה תחת סעיף שנקרא הוצאות פחת (לכל נכס יש שיעור פחת שונה) לדוגמא: רכישת ריהוט למשרד, רכישת מבנה, רכישת רכב מסחרי לעסק וכד'

2. אסמכתא - מאחורי כל הוצאה חייבת להיות אסמכתא המעידה על קיום ההוצאה, כגון:חשבונית מס וקבלה. האסמכתא חייבת להיערך בהתאם להוראות ניהול ספרים. כמו כן, התנאי ההכרחי לדרישת מע"מ תשומות, הינו קיום של אסמכתא בדמות של חשבונית מס, ללא חשבונית מס לא ניתן לתבוע את המע"מ ששולם. בחשבונית מס צריך להיות רשום בברור שזה עבור העסק (שם העסק או בעל העסק) ופירוט של השירות/המוצר/ הנכס שנרכש.

כמו כן, כפי שציינו במדריכים הקודמים, רק עוסק מורשה רשאי להפיק חשבונית מס.

להלן טבלה המרכזת את סוגי ההוצאות העיקריות:
 
סוג ההוצאה אחוז המע"מ הניתן לקיזוז סיווג ההוצאה לצרכי מס הכנסה
חשמל 100% מוכרת במלואה
הנהח"ש ושירותי ראיית חשבון 100% מוכרת במלאה
צרכי משרד 100% מוכרת במלואה
אחזקת העסק 100% מוכרת במלואה
הוצאות משפטיות 100% מוכרת במלואה
פרסום 100% מוכרת במלואה
שכירות העסק 100% מוכרת במלואה
קניות סחורה 100% מוכרת במלואה
טלפון נייח 100% מוכרת במלואה
נסיעות 100% מוכרת במלואה
שרותי דואר 100% מוכרת במלואה
הובלות 100% מוכרת במלואה
שליחויות 100% מוכרת במלואה
הוצאות אתר אינטרנט 100% מוכרת במלואה
שירותי אינטרנט 100% מוכרת במלואה
קבלני משנה/עבודות חוץ 100% מוכרת במלואה
ספרות מקצועית 100% מוכרת במלואה
כיבוד לאורחי המשרד 100% מוכרת במלואה
מתנות ללקוח או ספק 100% מוכרת בחלקה
אחזקת רכב (דלק ותיקונים) במידה ועיקר השימוש לצורכי העסק נקזז 2/3 במידה ועיקר השימוש לשימוש פרטי נקזז 1/4 מוכרת בחלקה
טלפון נייד 2/3 מוכרת בחלקה
בטוח רכב 0% מוכרת בחלקה (נכנס לאחזקת רכב)
בטוח בית העסק 0% מוכרת במלואה
ארנונה 0% מוכרת במלואה
ארוחות מחוץ לעסק (מסעדות) 0% אינה מוכרת
כיבוד לעובדי המשרד (קפה, תה וכד') 0% מוכרת בחלקה
עמלות בנק 0% מוכרת במלואה
קנסות 0% אינה מוכרת
תרומות 0% אינה מוכרת, אולם במקרים מסוימים ניתן לקבל זיכוי במס על סכום התרומה
משכורת לעובדים 0% מוכרת במלואה
 
 
 

להצליח בעסקים ולחסוך במיסים!