ביקורת ועריכת דוחות כספיים

 
כל חברה ועמותה נדרשת באישור רואה חשבון על דוחותיה הכספיים.

משרדנו מתמחה בביקורת ועריכת דוחות כספיים של חברות ועמותות ובהגשת כל הדוחות הנדרשים למס הכנסה לרשם החברות ולרשם העמותות.
 
 
 

להצליח בעסקים ולחסוך במיסים!