הנהלת חשבונות וחשבות שכר

 
כלקוח המצטרף לשירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר במשרדנו, הנך מקבל חבילת שירות המותאמת באופן אישי לצרכי העסק שלך, הכוללת:

1. הנהלת חשבונות לעצמאים ולחברות.

2. דיווח שוטף למע"מ- הדיווח יתבצע לאחר שיחה טלפונית, שבה ניידע אותך בגובה סכום המע"מ לתשלום/החזר על מנת שתוכל להיערך בהתאם.

3. דוחות רווח והפסד מידי חודש - יימסרו לך כדי שתוכל לבחון רווחיות העסק ופעילותו ,תוך מתן דגש על סעיפים שבהם ניתן להתייעל ולהפחית בהוצאות, את הדוחות אנחנו נשלח עבורך באמצעות המייל או בפקס.

4. חשבות שכר- הפקת תלושי שכר לעובדים.

5. תכנון מס רבעוני- אנו נזמן אותך לפגישה ובה נציג בפניך את מצב העסק מידי רבעון ובפגישה זו תוכל לבחון את מידת רווחיות העסק, היכן ניתן להתייעל? מהי חבות המס השנתית הצפויה? ואיך ניתן להפחית את חבות המס, במסגרת החוק, תוך מתן עדיפות להלכות המתחשבות בזכויות הנישום.

 
 
 

להצליח בעסקים ולחסוך במיסים!