הקמת חברה בע˝מ

 
במדריך זה נגדיר ונסביר מהי חברה בע"מ, נפרט אך מקימים חברה בע"מ ולסיום נציג את מועדי הדיווח של החברה לרשויות המס השונות.

חברה בע"מ: ישות משפטית שהוקמה על ידי חבר בני-אדם למען מטרה משותפת ובדרך כלל לשם הפקת רווחים. החברה מהווה ישות משפטית נפרדת מבעליה, דבר הבא לידי ביטוי בכך שאם לגורם חיצוני יש טענה כלשהי כלפי החברה, הוא אינו יכול לתבוע את בעלי המניות, אלא את החברה בלבד, למעט מקרים חריגים שבהם בית המשפט מאפשר הרמת מסך בין בעלי המניות לחברה (מדובר במקרים בולטים של חוסר הגינות או הונאה).
 

הקמת חברה בע"מ

 
תחילה יש לרשום את החברה אצל רשם החברות ולאחר מכן לפתוח תיקים ברשויות המס נדגיש - פתיחת התיקים ברשויות המס נעשית על ידנו ללקוחות המשרד.
 

פתיחת תיק במע"מ

 
יש לגשת לתחנת המע"מ שהחברה שייכת אליה ולהביא את המסמכים הבאים:
1. תקנון ופרוטוקול מינוי המנהלים של החברה, כפי שאושר ע"י רשם החברות.
2. יש למלא את טופס 821 - לחץ כאן להורדת הטופס.
3. חוזה שכירות/קניה של העסק.
4. המחאה מבוטלת או לחלופין אישור על ניהול חשבון בנק.
5. תעודת התאגדות של החברה וחותמת החברה.
מספר העוסק מורשה הינו מספר ח.פ של החברה, לאחר הרישום תקבלו תעודת עוסק מורשה וכן שוברים ידניים לדיווח (הפנקסים לדיווח ישלחו מאוחר יותר בדואר).
 

פתיחת תיק במס הכנסה

 
יש לגשת למס הכנסה ולהביא את המסמכים הבאים:

1. תעודת התאגדות, תקנון ומורשי חתימה של החברה.
2. חוזה שכירות/קניה של העסק.
3. יש למלא את טופס 4436 - לחץ כאן להורדת הטופס.
 

פתיחת תיק בבטוח לאומי

 
התיק בבטוח לאומי יפתח באופן אוטומטי, כפועל יוצא מפתיחת התיק במס הכנסה.
 

דיווחים לרשויות המס השונות

 
1. הדיווח למע"מ - חברה בע"מ מחויבת להתאגד כעוסק מורשה ועל כן הדיווח עד ל- 15 בכל חודש (יתכן חודשי או דו חודשי תלוי במחזור שהוצהר).

2. הדיווח למס הכנסה - יש לשלם מקדמות למס הכנסה, עד ל- 15 בכל חודש (יתכן חודשי או דו חודשי תלוי במחזור שהוצהר) המקדמות נקבעות כאחוז מסוים מהמחזור כמוקבל בענף אליו החברה שייכת.

3. ניכויים ממשכורת מס הכנסה - עד ל- 15 לחודש, יתכן חודשי או דו-חודשי תלוי בגובה המחזור שהוצהר.

4. ניכויים ממשכורת בטוח לאומי - עד ל 15 לחודש בלבד.

5. דוח שנתי - כחברה בע"מ עליך להגיש דוחות כספיים בצרוף חוות דעת של רואה חשבון, את הדוחות יש להגיש למס הכנסה עד 31 במאי מתום שנת המס.
 
 
 

להצליח בעסקים ולחסוך במיסים!