מה עדיף עוסק מורשה או עוסק פטור?

 
לאחר שהסברנו במדריך הקודם, מהו עוסק מורשה ומהו עוסק פטור והתנאים להתאגד כעוסק פטור, אנו נציג טבלה אשר מפרטת את היתרונות והחסרונות בהתאגדות כעוסק מורשה וכעוסק פטור ולאחר מכן נערוך סיכום והמלצות.

להלן הטבלה:
 
שיקולים עוסק מורשה עוסק פטור עדיפות
תשלום מע"מ נדרש לשלם מע"מ מידי חודש או מידי חודשים. לא נדרש בתשלום מע"מ, הדיווח למע"מ הנו בסוף השנה שבו מדווחים על מחזור העסקאות עדיפות לעוסק פטור
החזרי מס תשומות עוסק מורשה רשאי לקזז את המע"מ שהוא גובה מלקוחותיו כנגד המע"מ שהוא משלם עבור רכישותו (מס תשומות) ולכן יתכנו מקרים (בעיקר בתחילת הפעילות) שסכום הרכישות יהיה גבוה מסכום ההכנסות והרי שבמצב כזה העוסק יהיה זכאי להחזר מס תשומות. לא רשאי לתבוע מס תשומות (כפועל יוצא מזה שאינו נדרש בתשלום מס על העסקאות) עדיפות לעוסק מורשה וזאת מהסיבה שגם יתכנו החזרים גדולים בתחילת הפעילות של מס תשומות וגם יתכן שבעתיד מחזור העסקאות יעבור את התקרה והעוסק יהיה חייב להיות מסווג כעוסק מורשה ואז עלול להווצר מצב שאותו עוסק הפסיד את החזרי המס תשומות שיכל לקבל בעת תחילת הפעילות.
מתן השירות/מוצר בעיקר לעוסקים מורשים (המגזר העסקי) עוסק מורשה רשאי להוציא למקבלי השירות / מוצר חשבונית מס שמאפשרת להם להתקזז על המע"מ. לא רשאי להוציא חשבונית מס ולכן הלקוחות של העסק לא יכולים לקזז את המע"מ עדיפות לעוסק מורשה וזאת משום שישנם עסקים שמקימים פעילות עסקית רק עם עוסקים מורשים, על מנת לקבל את היכולת לקזז את המע"מ.
עלויות לשירותים מקצועיים לעוסק מורשה ישנן עלויות גבוהות יותר לשימוש בשירותים מקצועים (כגון: מנהל חשבונות, רו"ח או יועץ מס) וזאת משום שעליו לדווח למע"מ מידי חודש או מידי חודשים. עלויות נמוכות לרו"ח או ליועץ מס (מסתכם בדוח שנתי בלבד למס הכנסה) עדיפות לעוסק פטור
תדמית לעוסק מורשה ישנו תדמית של עסק רציני יותר וגדול יותר. תדמית של עסק קטן עדיפות לעוסק מורשה
 

סיכום והמלצות:

 
ניתן להבחין בטיעונים שהוצגו בטבלה, שבמידה והעסק מספק שירותים בעיקר למגזר העסקי, קיימת עדיפות ברורה להתאגד כעוסק מורשה וזאת משום שבתור עוסק מורשה הינך רשאי להוציא חשבונית מס ולאפשר לצד הרוכש (ללקוח) להתקזז על המע"מ, וגם התדמית של עסקך בעיני לקוחותיך (שהם המגזר העסקי) יותר רצינית, לעומת זאת אם מדובר בעסק קטן שעיקר שירותו הינו למגזר הפרטי, כגון: מספרות, קוסמטיקה וכד' קיימת עדיפות להתאגד כעוסק פטור וזאת משום שהלקוח אינו זקוק לחשבונית מס (אדם פרטי לא תובע הוצאות) ולכן לאותו לקוח פרטי, לא יעניין אותו שאתה לא נותן לו חשבונית מס, כי הוא לא מתקזז על המע"מ וגם תוכל להציע לו מחיר נמוך יותר מעוסק מורשה, כי כאמור עוסק מורשה מוסיף את המע"מ לעסקה ולכן הלקוח הפרטי משלם במצב כזה יותר (סופג את המע"מ). כמו כן, העלויות כעוסק פטור נמוכות מעלויות כעוסק מורשה (עלויות לשירותי הנהח"ש).
 
 
 

להצליח בעסקים ולחסוך במיסים!