פתיחת עסק חדש

 
תחילה נגדיר מהו עצמאי ולאחר מכן נפרט ונסביר את אופן פתיחת התיקים ברשויות המס השונות.

עצמאי: יחיד אשר הכנסותיו מגיעות מפעילות עצמאית שלו ולא בדרך של שכיר. עסקו של העצמאי, עשוי להתנהל בביתו הפרטי או בבית העסק. (כמו: משרד, חנות וכד') כל האחריות המשפטית הקשורה לעסק מוטלת עליו. מבחינת מע"מ ישנם שני סוגים של עצמאים:

1. עוסק מורשה.
2. עוסק פטור.

עוסק פטור יכול להיות עצמאי שמחזור ההכנסות השנתי שלו קטן מ- 100,000 ש"ח והוא אינו נמנה על בעלי מקצועות מסויימים כגון: רואה חשבון, פסיכולוג ועוד.

במדריך הבא נסביר מה מאפיין עוסקים אלו.
 

פתיחת תיקים ברשויות המס:

 
פתיחת עסק חדש ברשויות המס כרוכה בעיקר במילוי טפסים ואישורים שונים ברשויות המס.
שירות זה ניתן על ידנו ללקוחות המשרד.
ביום התחלת הפעילות העסקית יש לפתוח תיק במע"מ, מס הכנסה ובטוח לאומי.
 

פתיחת תיק במע"מ

 
יש להגיע לתחנת מע"מ שאליה שייך בית העסק, תחנה זו הינה התחנה הקרובה ביותר למקום העסק. במידה והעסק מנוהל ממקום המגורים, הרי שהתחנה הקרובה הינה התחנה הקרובה למקום המגורים (יש לשים לב שהתחנה הינה באזור המגורים המצוינת בתעודת הזהות). עליך להביא את המסמכים הבאים:

בפתיחת עוסק יחיד:

1.יש למלא את טופס 821 - להורדת הטופס לחץ כאן.
2. צילום תעודת זהות ברורה.
3. חוזה שכירות/קניה של מקום העסק. במידה ואתה עובד ממקום המגורים אין צורך בחוזה.
4. אישור מהבנק על ניהול חשבון או צילום של המחאה מבוטלת, במידה והחשבון משותף עם אדם נוסף יש להביא מסמך שמאשר את הסכמתו שחשבון זה ישמש את מע"מ. (אם מדובר בעוסק פטור, אין צורך באישור כזה)
5. בעלי מקצועות חופשיים - תעודה או רישיון עיסוק.
לאחר הרישום, תקבל תעודה זמנית של עוסק מורשה או עוסק פטור ושוברים זמניים לדיווח, השוברים הקבועים יגיעו אליך מאוחר יותר בדואר.

 

בהקמת שותפות:

 
כל אחד מהשותפים יכין את המסמכים כאמור לעיל, ובנוסף:

1. עליכם להציג אישור על ניהול חשבון בנק משותף של כל השותפים.
2. על השותפים למנות נציג מבניהם, אשר ייצג את השותפות מול מע"מ.
 

פתיחת תיק במס הכנסה

 
1. יש למלא את טופס 5329 - להורדת הטופס לחץ כאן.
2.יש לבקש בקשה לפטור מניכוי מס במקור - להורדת הטופס לחץ כאן.
לאחר הרישום במס הכנסה ישלח אליך פנקס מקדמות לתשלום.
 

פתיחת תיק בבטוח לאומי

 
יש למלא את טופס 6101 דין וחשבון רב שנתי ולשלוח בדואר או בפקס לבטוח לאומי.

כאמור, פתיחת התיקים ברשויות המס נעשית על ידנו.
 
 
 

להצליח בעסקים ולחסוך במיסים!